Se vedlagt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Holdings den 3. februar 2021. Vedlagt er også aksjonærbrev. Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk på Teams og det vil bli sendt ut link for deltakelse til aksjonærene som melder seg på...

les mer