Investors

Shareholder information

Aksjonærbrev Pharma Holdings AS. Februar 2023
Aksjonærbrev Pharma Holdings AS januar 2021
Aksjonærbrev av 30.06.2020 og oppdaterte vedtekter etter styremøtet 23.04.20

Vedtekter etter utøvelse av emisjonsfullmakt i styremøtet 23. april 2020 for nedlasting: Vedtekter Pharma Holdings AS. 23. april 2020

Aksjonærbrev for nedlasting: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 30.06.20

Oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 5. juni 2019

Her er oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 5. juni:

Vedtekter Pharma Holdings AS. 5. juni 2019

Aksjonærbrev og oppdaterte vedtekter i forbindelse med ordinær generalforsamling 2. mars 2020

Her er aksjonærbrevet i forbindelse med ordinær generalforsamling 2020: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 18.02.20

Her er oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 2020: Vedtekter Pharma Holdings AS. 2. mars 2020

Oppdaterte vedtekter

Selskapets vedtekter er oppdatert etter utøvelse av styrefullmakt fra generalforsamlingen i styremøte 26.04.19:

Vedtekter Pharma Holdings AS 26.04.19

Aksjonærbrev høsten 2019

Her er aksjonærbrevet som ble sendt ut til aksjonærene 31. oktober: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 31.10.19 sign