Investors

Shareholder information

Aksjonærbrev Pharma Holdings AS. Januar 2024
Aksjonærbrev Pharma Holdings AS. Februar 2023
Aksjonærbrev Pharma Holdings AS januar 2021
Aksjonærbrev av 30.06.2020 og oppdaterte vedtekter etter styremøtet 23.04.20

Vedtekter etter utøvelse av emisjonsfullmakt i styremøtet 23. april 2020 for nedlasting: Vedtekter Pharma Holdings AS. 23. april 2020

Aksjonærbrev for nedlasting: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 30.06.20

Oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 5. juni 2019

Her er oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 5. juni:

Vedtekter Pharma Holdings AS. 5. juni 2019

Aksjonærbrev og oppdaterte vedtekter i forbindelse med ordinær generalforsamling 2. mars 2020

Her er aksjonærbrevet i forbindelse med ordinær generalforsamling 2020: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 18.02.20

Her er oppdaterte vedtekter etter ordinær generalforsamling 2020: Vedtekter Pharma Holdings AS. 2. mars 2020

Oppdaterte vedtekter

Selskapets vedtekter er oppdatert etter utøvelse av styrefullmakt fra generalforsamlingen i styremøte 26.04.19:

Vedtekter Pharma Holdings AS 26.04.19

Aksjonærbrev høsten 2019

Her er aksjonærbrevet som ble sendt ut til aksjonærene 31. oktober: Aksjonærbrev Pharma Holdings AS 31.10.19 sign