Shareholder information in Norwegian; Her vil informasjon til aksjonærene publiseres.

Oppdaterte vedtekter

Selskapets vedtekter er oppdatert etter utøvelse av styrefullmakt fra generalforsamlingen i styremøte 26.04.19: Vedtekter Pharma Holdings AS 26.04.19
Close Menu